1- سیاست گذاری ها و چشم انداز های اقتصادی ایران

2- تاثیر تحریم ها بر تجارت بین الملل در ایران

3- راهکار های گریز از تحریم های اقتصادی

4- توصیف و شیوه کار صرافان

5- نقش صرافان در هنگان تحریم های اقتصادی کشور ها با تاکید بر اوضاع اقتصادی ایران

6-مقایسه پرداخت به وسیله صرافی و پرداخت به شیوه اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

+ نوشته شده توسط حسن ربانی در دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 10:28 |


Powered By
BLOGFA.COM